Korzyści płynące z holistycznego podejścia do zdrowia w sporcie

Korzyści płynące z holistycznego podejścia do zdrowia w sporcie

Traktowanie ciała ludzkiego jako całości, a nie tylko jako sumy jego części, to bardzo interesujące podejście do zwiększania wydajności w sporcie.

Zdrowie holistyczne to stan, w którym elementy fizyczne, psychiczne, społeczne i energetyczne człowieka pozostają w równowadze. Ta pozornie mistyczna i nowatorska perspektywa jest znana od wielu lat. Jak mawiali starożytni Rzymianie: „mens sana in corpore sano”. Oznacza to, że aby być zdrowym, trzeba mieć zarówno zdrowe ciało, jak i zdrowy umysł.

Uznanie, że istnieje związek między wszystkimi elementami składającymi się na naszą istotę, otwiera wiele możliwości, jeśli chodzi o sposoby poprawy zdrowia i wyników sportowych. Dlatego teraz omówimy główne korzyści płynące z holistycznego podejścia do zdrowia w sporcie.

Do tej pory zdrowie było traktowane jako zbiór cech, które wydawały się niezależne. Z jednej strony zdrowie fizyczne, z drugiej strony zdrowie psychiczne, a z jeszcze innej strony zdrowie społeczne. W ostatnich latach pojawiła się jednak holistyczna perspektywa zdrowia, która zapewnia bardziej precyzyjne podejście.

Rozpoznawanie reakcji fizycznych jako części umysłu

Rozpoznawanie reakcji fizycznych ma zasadnicze znaczenie dla holistycznego zdrowia.

Częstym błędem popełnianym przez sportowców, zwłaszcza tych bardziej amatorskich, jest oddzielanie doznań fizycznych od myśli. Błędnie uważają, że ciało i umysł funkcjonują równolegle, podczas gdy w rzeczywistości wzajemnie się napędzają.

Wiele odczuwanych doznań fizycznych jest w rzeczywistości wytworem umysłu. Na przykład przed zawodami normalne jest odczuwanie zdenerwowania lub napięcia i przenoszenie tych nerwów na różne części ciała, takie jak żołądek, czy gardło. Świadomość, że większość uczuć ma swoje źródło w głowie, jest bardzo ważna, ponieważ pozwala lepiej regulować emocje. Dlatego za każdym razem, gdy odczuwamy objawy fizyczne, warto zastanowić się, jaki stan emocjonalny odczuwamy w danym momencie.

Pozwala to na znacznie bardziej kompletny trening

Od ubiegłego wieku nastąpiła istotna zmiana w odniesieniu do modeli treningu sportowego. W przeszłości przywiązywano wagę wyłącznie do aspektu fizycznego, a trenerzy byli dostępni tylko po to, by uczyć bardziej technicznych aspektów.

Natomiast obecnie panuje zgoda co do tego, że podczas treningu należy brać pod uwagę wiele innych czynników, które również wpływają na wyniki sportowca. Zmienne, takie jak myśli, oczekiwania czy przekonania, mają ogromną moc i ostatecznie mogą zadecydować o różnicy między dwoma równymi fizycznie sportowcami. Zróżnicowanie szkolenia znajduje odzwierciedlenie w liczbie profesjonalistów w świecie sportu. Oprócz trenerów coraz częściej zdarza się, że fizjoterapeuci, dietetycy lub psychologowie wnoszą do treningów swój punkt widzenia.