Siła psychiczna pozwoli pokonać ci wszelkie przeszkody w sporcie

Siła psychiczna pozwoli pokonać ci wszelkie przeszkody w sporcie

Siła to nie tylko kwestia pracy mięśni, ale także część psychologiczna, która wymaga szczególnej pracy. Siła psychiczna lub odporność psychiczna to bardzo ważna cecha, którą każdy sportowiec powinien traktować poważnie. Bycie silnym psychicznie oznacza, że żadne wyzwanie nie jest niemożliwe. Różnica między sportowcem silnym psychicznie a takim, który nie jest silny, jest bardzo widoczna z zewnątrz. Ten, kto jest silny, nie boi się podejmować nowych wyzwań i jest bardzo pewny siebie.

Z drugiej strony, siła psychiczna nie odnosi się tylko do sportu, ale do życia w ogóle. Z tych wszystkich powodów poniżej przedstawiamy, jak dzięki sile psychicznej pokonać każdą przeszkodę w sporcie.

Wprowadzić pozytywne samoafirmacje

Sposób, w jaki sportowiec zwraca się do siebie, ma ogromny wpływ na osiągane wyniki. Nic dobrego nie można osiągnąć, gdy ma się krytyczny i surowy stosunek do samego siebie. Wręcz przeciwnie, kiedy sposób zwracania się do siebie jest życzliwy i opiekuńczy, mentalność bardzo się zmienia, i to na lepsze.

Jednym ze sposobów zwiększenia odporności psychicznej jest wprowadzenie pozytywnych samoafirmacji. Są to krótkie, zwięzłe zdania, które powtarza się w trudnych momentach, aby zyskać dodatkową energię. Przykładowe afirmacje to: „dalej, dasz radę”, „jesteś wystarczająco silny, by przez to przejść” lub „ból jest tymczasowy, ale zwycięstwo jest wieczne”.

Kluczem do pozytywnych samoafirmacji jest to, że są one powtarzane bez kwestionowania ich treści. W końcu powinny stać się czymś w rodzaju mantry, znaczącego dla ciebie zdania, z którym się identyfikujesz.

Nauka na błędach jest najlepszą lekcją

Nie ma trafniejszego stwierdzenia niż „błądzić jest rzeczą ludzką”. To, co charakteryzuje rasę ludzką, to nie liczba popełnianych błędów, ale zdolność do uczenia się na nich i stawania się lepszym człowiekiem.

Zamiast żałować lub starać się ich unikać błędów, najlepiej potraktować je jako doświadczenie, z którego można się czegoś nauczyć. Może nie jest to najwygodniejszy sposób nauki, ale z pewnością jeden z najskuteczniejszych.

Trenerzy powinni uczyć swoich zawodników, aby nie bali się popełniać błędów. Często ich sposób nauczania jest bardzo natrętny, za wszelką cenę unikają błędów. Jedyne, co w ten sposób osiągają, to podważenie pewności siebie sportowca i zwiększenie jego zależności od trenera.

Praktykuj medytację mindfulness

Błędne przekonanie wielu sportowców polega na tym, że mylą oni siłę psychiczną z siłą psychiczną. Innymi słowy, bycie osobą aktywną nie musi oznaczać bycia silnym psychicznie. W wielu przypadkach siła psychiczna wynika z umiejętności znalezienia spokoju i ciszy, bez potrzeby ruszania się z miejsca. W tym celu najlepszym rozwiązaniem jest medytacja mindfulness. Jest to dyscyplina medytacyjna, która polega na połączeniu się z najgłębszą częścią siebie poprzez podkreślenie chwili obecnej. W ten sposób człowiek staje się świadomy swoich myśli, a jednocześnie ujawnia swoje obawy.